Logowanie:
Logowanie:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego projektu „Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą (ZSZG) poprzez dostawę nowych modułów, w tym systemu EZD, integrację z ePUAP, oraz uruchomienie nowych e-usług” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Wybór padł na Rekord SI Sp. z.o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Nie podlega on wykluczeniu z tego postępowania oraz spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu poprzez złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę kosztorysową wynoszącą 959 400,00 zł.

 

Wybor_Najkorzystniejszej_Oferty.pdf

« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.