Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej lub poświadczenia dokumentów - bezpłatną pomoc dla obywateli Ukrainy (również w języku ukraińskim) przygotowała Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi.

Listę adwokatów udzielających pomoc sprawdź pod adresem: https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

lub skontaktuj się z koordynatorem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu:
adw. Piotr Ruszkiewicz tel. +48 502 65 33 22, e-mail: ruszkiewicz@mrip.com.pl
lub z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu: r.pr. Michał Brukwicki, e-mail: m.brukwicki@o2.pl
 

Informacje dotyczące możliwości uzyskania nieodpłatnej porady prawnej można również uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
 


Osoby nieposługujące się językiem polskim mogą skorzystać z pomocy prawnej zarówno telefonicznie, jak i mailowo oraz w Punkcie Starostwa w asyście tłumacza.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Czerwonak
Poniedziałek: w godz. 11:00-15:00; wtorek, środa, czwartek, piątek: w godz. 14:00-18:00
Kontakt: Koordynator Łukasz Nyczkowski, tel. +48 665 997 590, osrodekmediacyjny@gmail.com

Bezpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie i psychologiczne w językach ukraińskim i rosyjskim jest udzielane przez Stowarzyszenie OVUM w Gdyni, ul. Traugutta 2 (https://ovum.org.pl/ukraina). Kontakt ze specjalistami możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00 za pośrednictwem:
 

  • telefonów: +48 58 350 15-15 lub +380 947-112-100;
  • e-maila: biuro@ovum.org.pl;
  • komunikatorów internetowych: Skype, Facebook Messenger, WhatsApp lub Zoom.

 

***

Бесплатная юридическая помощь      

Если вам нужна юридическая помощь или заверение документов - бесплатная помощь для граждан Украины (также на украинском языке) подготовлена ​​Высшим советом адвокатов совместно с районными советами адвокатов.

Список адвокатов, оказывающих помощь, смотрите по адресу:

https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

или свяжитесь с координатором Окружной коллегии адвокатов в Познани (Okręgowa Rada Adwokacka  w Poznaniu) :

adw. Piotr Ruszkiewicz tel. +48 502 65 33 22, e-mail: ruszkiewicz@mrip.com.pl  

или с Окружной палатой юридических консультантов в Познани:

r.pr. Michał Brukwicki, e-mail: m.brukwicki@o2.pl
 

Также доступна информация о том, как получить бесплатную юридическую консультацию.

в Старостах Повета в Познани

• по телефону: +48 61 8410 797 или +48 572 157 488 или

• по электронной почте: pomocprawna@powiat.poznan.pl  или

• на сайте: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Лица, не владеющие польским языком, могут воспользоваться юридической помощью как по телефону и электронной почте, так и в Управлении старосты с помощью переводчика.

Пункт бесплатной юридической помощи в районном центре Червонак

Понедельник: с 11:00-15:00; вторник, среда, четверг, пятница: с 14:00-18:00

Контакт: Координатор Łukasz Nyczkowski, tel. +48 665 997 590, osrodekmediacyjny@gmail.com

 

Бесплатные юридические  и психологические консультации на украинском и русском языках предоставляет Ассоциация OVUM в Gdyni, ul. Traugutta 2  (https://ovum.org.pl/ukraina).

Связаться со специалистами можно с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00 :

• телефоны: +48 58 350 15-15 или +380 947-112-100;

• электронная почта: biuro@ovum.org.pl ;

• обмен  сообщениями: Skype, Facebook Messenger, WhatsApp или Zoom.

 

***

Безкоштовна юридична допомога

Якщо вам потрібна юридична допомога або засвідчення документів – безкоштовна допомога для громадян України (також українською мовою) підготовлена ​​Вищою радою адвокатів спільно з районними радами адвокатів.

Список адвокатів, які надають допомогу, дивіться за адресою:

https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

або зв'яжіться з координатором Окружної колегії адвокатів в Познані (Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu) :

adw. Piotr Ruszkiewicz tel. +48 502 65 33 22, e-mail: ruszkiewicz@mrip.com.pl

або з Окружною палатою юридичних консультантів у Познані:

r.pr. Michał Brukwicki, e-mail: m.brukwicki@o2.pl

 

Також є інформація про те, як отримати безкоштовну юридичну консультацію.

у Старостах Повіту у Познані

• за телефоном: +48 61 8410 797 або +48 572 157 488 або

• електронною поштою: pomocprawna@powiat.poznan.pl  або

• на сайті: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Особи, які не володіють польською мовою, можуть скористатися юридичною допомогою як по телефону та електронною поштою, так і в управлінні старости за допомогою перекладача.

Пункт безкоштовної юридичної допомоги у районному центрі Червонак

Понеділок: з 11:00-15:00; вівторок, середа, четвер, п'ятниця: з 14:00-18:00

Контактна інформація: Координатор Łukasz Nyczkowski, tel. +48 665 997 590, osrodekmediacyjny@gmail.com

 

Безкоштовні юридичні та психологічні консультації українською та російською мовами надає Асоціація OVUM у Gdyni, ul. Traugutta 2 (https://ovum.org.pl/ukraina).

Зв'язатися зі спеціалістами можна з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 20:00.

• телефони: +48 58350 15-15 або +380 947-112-100;

• електронна пошта: biuro@ovum.org.pl;

• обмін повідомленнями: Skype, Facebook Messenger, WhatsApp або Zoom.