Przedłużenie terminu składania zgłoszeń do konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów” do 15.04.2022 r. !

Czekamy zatem na Państwa zgłoszenia!

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”.

Wspomniany wyżej konkurs to doskonała okazja do zaprezentowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich, pokazania lokalnych potraw bazujących na najwyżej jakości składnikach oraz budowania tożsamości regionalnej wśród Wielkopolan.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs zostanie zrealizowany do końca czerwca 2022 r.


Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia Konkursu zostanie przekazana Uczestnikom Konkursu oraz opublikowana na stronach: www.umww.pl i www.sdk-wlkp.pl.

 

Adresaci konkursu:
Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego
 
Termin zgłaszania:

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy przesłać do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 15.04.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać: Konkurs „Przysmaki z wielkopolskich sadów”. Zgłoszenia przyjmowane będą również drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

 
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Obsługę oraz weryfikację formalną Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 
Dodatkowe informacje:

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

https://sdk-wlkp.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-przysmaki-z-wielkopolskich-sadow/