Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “Pocztówka z wakacji dla Sierżanta Pyrka”.

Organizatorem konkursu jest Komisariat Policji w Czerwonaku, konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Czerwonak.

WAŻNE!! W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6-10 lat z terenu gminy Czerwonak.

 

Warunki uczestnictwa:

-   wykonanie przez uczestnika jednej pracy w formie fotografii (pocztówki),

-  konkurs zakłada pełną swobodę artystyczną, dlatego przedmiotem fotografii może być: przyroda, przestrzeń miejska/wiejska, ludzie, uchwycone emocje, coś, co chcielibyście przekazać o bezpiecznych wakacjach naszemu sierżantowi Pyrkowi.

 

Prace należy przesłać na adres e-mail anna.daszkiewicz@po.policja.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową z informacją na temat autora: imię i nazwisko, wiek, klasa oraz adres szkoły, nazwa konkursu, numer kontaktowy do opiekuna prawnego.

 

Laureaci konkursu o werdykcie jury oraz dacie i miejscu wręczenia nagród  zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail.

Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu, z którym należy się zapoznać biorąc w nim udział.

Szczegóły konkursu w regulaminie, znajdującym się w poniższych załącznikach.