Informuję, że II posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 8.30 w trybie stacjonarnym (ul. Leśna 8, Czerwonak).                                                                

Porządek obrad:

  1. Powitanie.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak.
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego poprzedniej kadencji – Paweł Wojciechowski.
  4. Spotkanie z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Czerwonak, temat:
    Znaczenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029 dla organizacji pozarządowych.
  5. Propozycje, pomysły Członków Rady na działania RDPP.                   
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący RDPP
Gminy Czerwonak

 

Paweł Wojciechowski