Zadanie publiczne pt. "II Kiciński Marsz Niepodległości" realizowane przez Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior, ul. Wodna 3, Kicin, tel. 507 173 787

 

Termin, miejsce, dystans:

1. Marsz odbędzie się 7 listopada 2020 roku w Kicinie.
2. Marsz wystartuje o godzinie 11.11.
3. Start i meta znajduje się na pętli autobusowej w Kicinie.
4. Szczegółowa trasa Marszu będzie dostępna na stronie internetowej facebook w wydarzeniu,
najpóźniej 14 dni przed datą Marszu.
5. Długość trasy wynosi ok. 11 km. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi około 2,5 godzin.
6. Marsz prowadzony będzie w formie rajdu turystycznego bez rywalizacji sportowej.
7. Marsz będzie prowadzony przez Komandora, który przeprowadzi uczestników przez wytyczoną trasę.
8. Trasa Marszu wiedzie ścieżkami leśnymi i nie będzie oznaczona.


Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:

1. Uczestnik Marszu startuje na własną odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma żadnych
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Marszu.
2. Uczestnik Marszu ma obowiązek stosowania się do poleceń organizatora Marszu.
3. Uczestnik Marszu nie może biegać, maszeruje z kijkami albo bez.
4. W marszu mogą brać udział dorośli, młodzież oraz dzieci. Dzieci poniżej 16 roku życia uczestniczą w Marszu tylko pod opieką osób dorosłych.
5. Zgłoszenia odbywają się przez stronę internetową: https://elektronicznezapisy.pl/event/5220.html
6. Opłata startowa - marsz jest nieodpłatny
7. W pakiecie znajduje się pamiątkowy drewniany medal koszulka oraz ciepły posiłek.
8. Marsz zabezpieczany będzie przez pomoc medyczną.
9. Liczba miejsc w Marszu jest ograniczona (60 uczestników)

 

 

Realizacja zadania publicznego jest dofinansowana ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Czerwonak