Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak został opublikowany protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego".

Protokół dostępny jest pod adresem: //bip.czerwonak.pl/6475/dokument/12426