Zapraszamy mieszkańcow do zgłaszania inicjatyw, służących niesieniu pomocy innym osobom oraz instytucjom w czasie trwania epidemii.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: promocja@czerwonak.pl