W związku z niewystarczającą liczbą rachmistrzów spisowych, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) -zwany dalej NSP 2021.Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak-Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Czerwonakponownieogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany w terminie oddnia1kwietnia do dnia 30 września2021 r., według stanu nadzień 31marca 2021 r., godz. 24.00.Termin składania ofertna rachmistrzów spisowych: do 23 lipca 2021 r.Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Szczegóły w załączniku.