1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do 30 września 2021 r.

 

Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich mieszkańców Polski (zarówno Polaków, jak i cudzoziemców) oraz stałych mieszkańców Polski przebywających w czasie spisu za granicą.

Zakres informacji zbieranych w Narodowym spisie powszechnym:
 

  • charakterystyka demograficzna (wiek, płeć, adres zamieszkania, stan cywilny itd.),
  • aktywność zawodowa,
  • poziom wykształcenia,
  • niepełnosprawność,
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
  • charakterystyka etniczno-kulturowa (narodowość, język, wyznanie),
  • dane dotyczące gospodarstwa domowego i rodziny,
  • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.


Metody spisu

Obowiązkową metodą spisu jest samospis internetowy. W tym celu należy wejść na stronę spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby małoletnie, tj. w wieku 0-17 lat, powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów. Dane dotyczące osób nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Istnieje również możliwość udzielenia odpowiedzi za wszystkie osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu przez jedną dorosłą osobę zamieszkałą w tym mieszkaniu.


Rachmistrzowie pójdą w teren

Od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie. Jak się przygotować na wizytę rachmistrza? Sprawdź TUTAJ

 

Ochrona danch

 

Zbierane dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej i rachmistrzowie spisowi są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Z treścią formularza spisowego można zapoznać się na stronie spis. gov.pl

Również tam można zweryfikować rachmistrza spisowego.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Czerwonak pod numerem telefonu 61 65 44 297

Na terenie gminy Czerwonak spis przeprowadzać będzie 4 rachmistrzów:
 

Aleksandra Kacperska

Julia Jarus

Justyna Krupa

Marcin Narożny