Wszystkie wpisy w: Otwarte konkursy ofert na 2020 r.

 1. Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych
 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla mieszkańców gminy Czerwonak w 2020 r.
 3. Unieważnienie II otwartego konkursu ofert w zakresie inicjatyw kulturalnych w 2020 r.
 4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji i promocji honorowego poboru krwi i rejestracji dawcy szpiku kostnego w banku szpiku w 2020 r.
 5. Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie rehabilitacji ruchowej chorego w 2020 r.
 6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu w zakresie organizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czerwonak, zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym w 2020 r.
 7. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla mieszkańców gminy Czerwonak
 8. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w zakresie inicjatyw kulturalnych w 2020 r.
 9. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rehabilitacji ruchowej chorego w 2020 r.
 10. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji i promocji honorowego poboru krwi i rejestracji dawcy szpiku kostnego w banku szpiku w 2020 r.
 11. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czerwonak, zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym w 2020 r.
 12. Ramowy harmonogram otwartych konkursów ofert
 13. Uchylenie zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert w 2020 r.
 14. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony środowiska przed niszczącym działaniem człowieka w 2020 r.
 15. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością w 2020 r.