Epidemia ma wpływ na każdy podmiot, który w założeniu opiera swoje działania na kontaktach z ludźmi. Nie inaczej jest w przypadku LGD „Trakt Piastów”.

Ta organizacja pozarządowa jest ukierunkowana na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przede wszystkim poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców.

Z powodu sytuacji epidemicznej część działań była organizowana on-line, cześć została zorganizowana z zachowaniem dystansu społecznego a cześć została przesunięta w czasie na bezpieczniejszy okres.

24 kwietnia br. Zarząd LGD podjął uchwałę o zwiększeniu puli środków na konkursy dedykowane przedsiębiorcom, rezygnując z konkursu dla samorządów lokalnych na infrastrukturę rekreacyjną.

W konsekwencji tego od 12 do 29 czerwca br. przeprowadzono nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, z budżetem 1 mln zł, co pozwoliło dofinansować powstanie 20 nowych firm na terenie LGD: 5 w gminie Gniezno, 4 w gminie Kleszczewo,  po 3 w gminach: Czerwonak i Kłecko, 2 w Pobiedziskach i Mieleszynie oraz jedna w Kostrzynie.

Lista wybranych do realizacji operacji jest dostępna na stronie internetowej LGD.

Na koniec roku planowany jest jeszcze nabór na rozwój działalności gospodarczej. Planowana alokacja wyniesie ponad 570 000 EURO.

Na początek kolejnego roku przesunięte zostaną konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych, dotyczące wyposażania podmiotów działających w sferze kultury a także przygotowania kampanii informacyjnych o zasobach obszaru.

W mijającym roku realizowany był również projekt współpracy „Rowerem przez historię”. W jego centrum była promocja wycieczek rowerowych szlakiem 3 piastowskich grodów: Grzybowa, Giecza i Ostrowa Lednickiego  Niestety nie odbyły się planowane rajdy rowerowe, ale pozostałe działania zostały zrealizowane: powstały wiaty rowerowe w Lednogórze, Pobiedziskach, Kostrzynie i Krerowie, wydano przewodnik rowerowy dla dzieci, przygotowano aplikację i przeprowadzono wyjazd edukacyjny.

W kolejnym projekcie współpracy realizowanym z Finlandią i Rumunią dotyczącym dziedzictwa kulturowego przeprowadzono spotkanie on-line, mamy nadzieję, że pozostałe cele projektu uda się zrealizować w kolejnym roku. Parterami LGD w tym projekcie jest Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim, GOK „Sokół” oraz Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska".

30 marca br. LGD podpisała ze Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce umowę dotacji, na mocy którym uzyskała status Ośrodka Działaj Lokalnie.

Pozwala to na przyznanie dotacji w wysokości do max. 3 000 zł dla lokalnych organizacji, które chcą aktywizować mieszkańców. Środki na dotację pochodzą ze składek członkowskich, natomiast Akademia Rozwoju Filantropii finansuje obsługę projektu, wspiera ODL w realizacji. W tym roku warunki były wyjątkowe i głównym celem projektów była walka ze skutkami izolacji. W drodze naboru Komisja grantowa wybrała do realizacji 6 projektów następujących wnioskodawców:  Koło Gospodyń Wiejskich w Waliszewie Waliszewianki, Ochotnicza Straż Pożarna w Modliszewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kłecku, Koło Gospodyń Wiejskich Kliniecki Duet w Klinach, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni.

Jako ODL stowarzyszenie  przystąpiło do Programu Stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna. Z terenu LGD zgłoszono do Fundacji kandydatury czworo dzieci. Stypendium na okres 10 miesięcy otrzymała Klaudia Dziarska, uczennica Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze.

LGD uzyskała również dotację w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności na wparcie instytucjonalne, by móc poprawić swoje działania w dobie pandemii. Przyznane środki przeznaczono na zakup sprzętu do zdalnej obsługi klientów i komunikowania się pracowników, a także na szkolenia podnoszące kompetencje pracowników w zakresie formułowania treści elektronicznych.

Członkowie LGD spotkali się w mijającym roku na Walnych Zebraniach Członków dwukrotnie – 30 czerwca w Zalasewie oraz 12 listopada on-line. Obrady elektroniczne przebiegły sprawnie, ale i tak uczestnicy wyrażali dużą tęsknotę za bezpośrednimi spotkaniami.

LGD „Trakt Piatów” życzy Państwu zdrowego i bezpiecznego 2021 r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.lgdtraktpiastow.pl