1. з 1 березня 2023 року змінюються правила надання соціальної допомоги, що складається з проживання та забезпечення цілоденного колективного харчування, яка надається Великопольським воєводою та іншими суб'єктами громадянам України.

 

2. Допомога, про яку йдеться в пункті 1, може бути надана не довше, ніж на 120 днів від дати першого в'їзду громадянина України на територію Республіки Польща.

 

3. Після закінчення 120 днів від дати першого в'їзду громадянина України на територію Республіки Польща допомога може бути надана, якщо громадянин України має номер PESEL і заздалегідь покриває 50% витрат на цю допомогу, не більше 40 злотих на особу на добу.

Еквівалент 50% вартості допомоги сплачується громадянином України суб'єктам, що надають  послуги проживання та забезпечення цілоденного колективного харчування громадян України за дорученням Воєводи та інших суб'єктів (інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування).


4. Обмеження в часі, протягом якого може бути надана допомога, та правила виплат, зазначені в пунктах 3 і 7, не поширюються на громадян України, які:

1)    матють довідку про інвалідність або рупу інвалідності, або довідку про повну/часткову непрацездатність чи нездатність до самостійного проживання,

2) завершили:
a) для жінок - 60 років,
б) для чоловіків - 65 років;

3)вагітним жінками або особами, які виховують дитину віком до 12 місяців;

4) самостійно опікуються трьома або більше дітьми на території Республіки Польща;

5) є неповнолітніми;

6) перебувають у складній життєвій ситуації, яка позбавляє їх можливості брати участь у витратах на допомогу,
 
і у випадку з..:
7) особи, які здійснюють опіку над особами, зазначеними в підпункті 1;
8) тимчасові опікуни, встановлені для неповнолітніх, які прибули на територію Республіки Польща без опіки особи, яка здійснює фактичну опіку над ними, і які прибули на територію Республіки Польща і до свого прибуття були передані під опіку (в прийомну сім'ю).

Особи, які не відповідають критеріям, викладеним у пунктах 4.1-4.8, зобов'язані долучитися до витрат на допомогу за правилами, викладеними у пунктах 3 та 7 відповідно.

Виняток може бути зроблено для осіб, зазначених у пункті 4.6 (вони перебувають у складній життєвій ситуації, яка позбавляє їх можливості брати участь у витратах на допомогу), якщо вони будуть звільнені від сплати з гуманітарних міркувань відповідно до пункту 6.

5. Участь громадян України у витратах на допомогу, зазначену в пункті 3, зменшує обсяг допомоги, що надається Воєводою та іншими суб'єктами, що надають допомогу .

6. Воєвода та інші суб'єкти, що надають допомогу, оцінюють можливість осіб, зазначених у пункті 4.6 (перебувають у складній життєвій ситуації, яка позбавляє їх можливості брати участь у витратах на допомогу), брати участь у витратах на надання допомоги, керуючись гуманітарними міркуваннями.

7. З 1 травня 2023 року відбудеться чергова зміна правил надання соціальної допомоги.  

Після 180 днів від дати першого в'їзду громадянина України на територію Республіки Польща Воєвода та суб'єкти, що надають допомогу, можуть забезпечити підтримкою, якщо громадянин України має номер PESEL та сплачує авансом 75% вартості цієї допомоги, не більше 60 злотих на добу на одну особу. Еквівалент 75% вартості допомоги сплачується громадянином України суб'єктам, що надають послуги проживання та забезпечення цілоденного колективного харчування громадян України за дорученням Воєводи та інших суб'єктів (інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування).