Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwonak, w miarę przygotowanych miejsc będą przyjmować dzieci z Ukrainy. W pierwszej kolejności planuje się przyjmowanie dzieci, których rodzice będą mogli podjąć zatrudnienie. Pomoc w zakresie miejsca w przedszkolu publicznym można uzyskać pod numerami telefonów 61 415 50 44 lub  mailowo: biuro.ukraina@sapo.edu.pl