W każdej publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Czerwonak dzieci i młodzież z Ukrainy mogą kontynuować swoją edukację. Nauka dla dzieci w wieku 7-18 lat jest bezpłatna. Osoby przyjeżdżające z Ukrainy proszone są o zgłoszenia dzieci do najbliższej placówki edukacyjnej. Poniżej publikujemy wykaz szkół wraz z telefonami kontaktowymi:
 

  • Szkoła Podstawowa w Koziegłowach, ul. Poznańska 17, 62-028 Koziegłowy - 61 8127 082
  • Szkoła Podstawowa w Kicinie, ul. Gwarna 1, Kicin, 62-004 Czerwonak - 61 8127 041
  • Szkoła Podstawowa w Czerwonaku, ul. Rolna 8, 62-004 Czerwonak - 61 8120 250
  • Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu, ul. Wojska Polskiego 6, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska - 61 8126 070
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach, ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska - 61 8126 511

 

Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody.

Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach integrująco-językowych organizowanych przez szkołę. Zajęcia będą odbywały się w każdej szkole. Szczegółowe informacje, dotyczące dni i godzin ich realizacji zostaną udostępniane na stronach internetowych szkół i przekazywane telefonicznie bądź e-mailowo zainteresowanym osobom.

Co należy zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły:
 

• zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.); jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało w Ukrainie;
• skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły;
• szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc;
• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, pomoc uzyskasz w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku tel. (61)  415 50 44 lub mailowo: biuro.ukraina@sapo.edu.pl

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (w języku polskim oraz ukraińskim): sprawdź

Planowane jest także uruchomienie oddziałów przygotowawczych. Będzie ono uzależnione od liczby zgłaszających się kandydatów.