Urząd Gminy Czerwonak przeprowadza telefoniczne badania ankietowe dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszej gminy w związku z atakiem Rosji na ich kraj. Bardzo zależy nam na tym, żeby poznać potrzeby, obawy i plany naszych nowych mieszkańców i odpowiednio na nie odpowiedzieć. Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który skończył 18 rok życia i składałeś wniosek o numer PESEL w Urzędzie Gminy Czerwonak - spodziewaj się telefonu od naszego ukraińsko lub rosyjskojęzycznego ankietera. Gospodarzy goszczących rodziny z Ukrainy prosimy o przekazanie informacji o prowadzonych badaniach. Ankieta jest anonimowa.