W odpowiedzi na liczne zgłoszenia osób narodowości ukraińskiej o potrzebie wsparcia przy rocznych rozliczeniach podatkowych, zwracamy się apelem o nieodpłatne udzielenie takiej pomocy przez księgowych i biura podatkowe i księgowe.
 
Gotowość pomocy można zgłaszać pod adresem: ukraina@czerwonak.pl