Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swojej stronie internetowej informacje dotyczące udziału wyborców w głosowaniu.

Komunikaty dostępne są na stronie:

  Informacja o warunkach udziału wyborców głosujących w kraju,
  Informacja o warunkach udziału wyborców głosujących za granicą.