Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są od 1 września do 12 października 2023 r. w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:

  • dowód osobisty lub paszport;
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

W Urzędzie Gminy Czerwonak prowadzona jest rejestracja wizyt w celu uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu: 532 851 330