„Zespół Lekarza Rodzinnego Pro Familia przygotowuje się do wdrożenia Opieki Koordynowanej, dzięki której POZ uzyska szerszy zakres możliwości diagnostycznych, uproszczony dostęp do konsultacji specjalistycznych i dietetycznych. Całość opieki nad pacjentem z rozpoznaniem umożliwiającym włączenie go do programu będzie przebiegać odtąd w sposób skoordynowany przy pomocy Koordynatora leczenia będącego pracownikiem Przychodni. Opieka Koordynowana uwzględnia ścieżki diagnostyczno-lecznicze z zakresu Kardiologii, Endokrynologii, Pulmonologii oraz Diabetologii. Planowany termin wdrożenia zmian to marzec 2023r.”

 

Zespół Lekarza Rodzinnego Pro Familia w Czerwonaku.