Informujemy, że w dniach 15 oraz 22 czerwca w godzinach od 15:00 do 16:30, w ramach programu dotacyjnego Czyste Powietrze, odbędą się spotkania on-line z mieszkańcami, poprowadzone przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Podczas spotkań on-line udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące zasad funkcjonowania programu, kwestii technicznych i zakresów rzeczowych przedsięwzięć.

Link do spotkania: https://video.czerwonak.pl/UGCZuxRTByZMcAe3xofrzwMPW6RrJheEJ2pFr

Wymagania: przeglądarka preferowana - Chrome, mikrofon, kamera.

Wymagane otwarte porty: 443/tcp, 4443/tcp, 10000/udp.

Pytania można również kierować drogą mailową na adresy: agnieszka.jamrowska@czerwonak.pl oraz alina.ptak@czerwonak.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach.