DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ – STAW PRZY PAŁACU W OWIŃSKACH, SOBOTA 03.06.2023 r.
Organizator imprezy: Stowarzyszenie Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska w Czerwonaku
 
Zapisy od 07:00 do 07:30 Grupa I - dzieci od 10 do 14 roku życia Od 07:30 do 09:00 zawody
Zapisy Od 09:00 do 09:30 Grupa II - dzieci do 10 roku życia Od 09:30 do 11:00 zawody
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród około godziny 11:30                                          
• Uczestnicy imprezy – tylko dzieci do lat 14 będące pod opieką osób dorosłych
• Zapewniamy napoje i owoce dla zawodników
• Udostępniamy przynęty i zanęty
• Wędka i siatka we własnym zakresie

Patronat:
• Wójt Gminy Czerwonak
• Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

Główni sponsorzy:
• Sołectwo Bolechówko i Potasze oraz Sołectwo Owińska
• Sklep wędkarski Złoty Hak z Czerwonaka
• Koło PZW Energetyk
• Robert Jaskólski