Od 21 czerwca br. Rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w Owińskach, na ulicy Dworcowej oraz na ulicy Poprzecznej na odcinku od ul. Sportowej do Dworcowej.

Wykonawcą robót będzie firma TERLAN  Sp. z o.o., a inwestorem – spółka Aquanet S.A.

W związku z tym, od przyszłego tygodnia wprowadzona zostaje nowa – tymczasowa organizacja ruchu w tej części Owińsk. Na części ulic okresowo występować będą czasowe ograniczenia ruchu, zwężenia i inne utrudnienia. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców ulicy Sportowej, Poprzecznej, Parkowej  i Dworcowej oraz do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwrócenie uwagi i dostosowanie się do nowego oznakowania drogowego.

W najbliższym tygodniu spodziewać się należy szczególnych utrudnień w rejonie skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Sportową.

Niezbędne informacje na temat związany z prowadzonymi i planowanymi pracami uzyskać można pod numerem telefonu  603 607 930  (kierownik budowy Pan Mateusz Wojtczak).