Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Budowa ulicy Suchej w Czerwonaku

Kwota dofinansowania: 382 424,14 zł

Całkowita wartość inwestycji: 900.246,57 zł

Planowany termin inwestycji: rok 2022

 

Co zostanie/zostało robione w ramach projektu?

 

  •     budowa nowej drogi o długości 212 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
  •     budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 220 m,
  •     budowa oświetlenia: 19 słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED,
  •     budowa jednostronnego chodnika o długości 212 m i szerokości 2 metrów (o nawierzchni z
  •     betonowej kostki brukowej),
  •     przebudowa sieci teletechnicznej.