Miło nam poinformować, że Gmina Czerwonak otrzyma dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Gmina Czerwonak pozyskała 140 tys. złotych na utworzenie Klubu Seniora w Bolechowie-Osiedlu, który mieścić się będzie w budynku dworca kolejowego. Partnerem realizacji zadania jest Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o. o. z siedzibą w Czerwonaku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z północnej części gminy Czerwonak poprzez utworzenie pierwszego na tym terenie Klubu Seniora.

Działalność utworzonej placówki będzie polegała na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań woluntarystycznych na rzecz innych. Zakres usług będzie m.in obejmował: zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań), zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, działalność prozdrowotna, kulturalna i edukacyjna, prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych.

Planowany termin realizacji zadania: czerwiec 2021 – grudzień 2021.

 

Wydział Promocji Zdrowia