Zgłaszanie błędu na stronieArtykuł: Konsultacje spo��eczne projektu uchwa��y w sprawie okre��lenia wysoko��ci stawek podatku od nieruchomo��ci obowi��zuj��cych w 2022 roku

Zależy nam na tym, aby strona Urzędu Gminy Czerwonak była prowadzona w sposób rzetelny. Czasami jednak mogą zdarzyć się błędy.

Dlatego prosimy o zgłaszanie takich sytuacji za pomocą poniższego formularza.

Nasi redaktorzy zweryfikują artykuł i wprowadzą stosowne poprawki.

Konieczne jest wskazanie błędu (np. fragment tekstu), nieprawidłowy stan faktyczny, błędne dane itp.