Zgłaszanie błędu na stronieArtykuł: Dofinansowanie w ramach Dzia��ania 19.2 \'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER\' w zakresie Przedsi��wzi��cia 2.2.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zależy nam na tym, aby strona Urzędu Gminy Czerwonak była prowadzona w sposób rzetelny. Czasami jednak mogą zdarzyć się błędy.

Dlatego prosimy o zgłaszanie takich sytuacji za pomocą poniższego formularza.

Nasi redaktorzy zweryfikują artykuł i wprowadzą stosowne poprawki.

Konieczne jest wskazanie błędu (np. fragment tekstu), nieprawidłowy stan faktyczny, błędne dane itp.