Zgłaszanie błędu na stronie



Artykuł: Wype��nij ankiet�� w sprawie obowi��zku wyposa��enia nieruchomo��ci przez w��a��cicieli nieruchomo��ci w pojemniki do gromadzenia odpad��w komunalnych

Zależy nam na tym, aby strona Urzędu Gminy Czerwonak była prowadzona w sposób rzetelny. Czasami jednak mogą zdarzyć się błędy.

Dlatego prosimy o zgłaszanie takich sytuacji za pomocą poniższego formularza.

Nasi redaktorzy zweryfikują artykuł i wprowadzą stosowne poprawki.

Konieczne jest wskazanie błędu (np. fragment tekstu), nieprawidłowy stan faktyczny, błędne dane itp.