Zgłaszanie błędu na stronie



Artykuł: Konsultacje spo��eczne LGD Trakt Piast��w w ramach wsparcia przygotowawczego, maj��cego na celu w����czenia spo��eczno��ci w przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Zależy nam na tym, aby strona Urzędu Gminy Czerwonak była prowadzona w sposób rzetelny. Czasami jednak mogą zdarzyć się błędy.

Dlatego prosimy o zgłaszanie takich sytuacji za pomocą poniższego formularza.

Nasi redaktorzy zweryfikują artykuł i wprowadzą stosowne poprawki.

Konieczne jest wskazanie błędu (np. fragment tekstu), nieprawidłowy stan faktyczny, błędne dane itp.