Zgłaszanie błędu na stronieArtykuł: Nab��r wniosk��w o przyznanie pomocy w ramach podzia��ania ���Wsparcie na wdra��anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo��eczno�������

Zależy nam na tym, aby strona Urzędu Gminy Czerwonak była prowadzona w sposób rzetelny. Czasami jednak mogą zdarzyć się błędy.

Dlatego prosimy o zgłaszanie takich sytuacji za pomocą poniższego formularza.

Nasi redaktorzy zweryfikują artykuł i wprowadzą stosowne poprawki.

Konieczne jest wskazanie błędu (np. fragment tekstu), nieprawidłowy stan faktyczny, błędne dane itp.