Zgłaszanie błędu na stronieArtykuł: Protok���� z przebiegu konsultacji spo��ecznych dotycz��cych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ���Promnice ��� rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego

Zależy nam na tym, aby strona Urzędu Gminy Czerwonak była prowadzona w sposób rzetelny. Czasami jednak mogą zdarzyć się błędy.

Dlatego prosimy o zgłaszanie takich sytuacji za pomocą poniższego formularza.

Nasi redaktorzy zweryfikują artykuł i wprowadzą stosowne poprawki.

Konieczne jest wskazanie błędu (np. fragment tekstu), nieprawidłowy stan faktyczny, błędne dane itp.