Zgłaszanie błędu na stronieArtykuł: Protok���� z przebiegu konsultacji projektu uchwa��y w sprawie okre��lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud��etu gminy na zadania s��u����ce ochronie zasob��w wodnych

Zależy nam na tym, aby strona Urzędu Gminy Czerwonak była prowadzona w sposób rzetelny. Czasami jednak mogą zdarzyć się błędy.

Dlatego prosimy o zgłaszanie takich sytuacji za pomocą poniższego formularza.

Nasi redaktorzy zweryfikują artykuł i wprowadzą stosowne poprawki.

Konieczne jest wskazanie błędu (np. fragment tekstu), nieprawidłowy stan faktyczny, błędne dane itp.