Logowanie:
Logowanie:

Nabór wniosków osób z niepełnosprawnością o przyznanie środków na podjęcie działalności - komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych od dnia 12-08-2020r. do dnia 21-08-2020r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności.

Zgodnie z posiadaną pulą środków finansowych pomoc zostanie udzielona 5 osobom niepełnosprawnym, które zamieszkują na terenie powiatu poznańskiego i są zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
 
AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI 30.000 zł.
 
Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:
  1. w formie papierowej do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu z tyłu budynku głównego Urzędu albo tradycyjną korespondencją pocztową na adres Powiatowego Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9; 61-538 Poznań
  2. w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).

 
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. kryteria oceny formalno-rachunkowej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach,
  2. kolejność złożenia wniosku.

 

Aktualne Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie powiatu poznańskiego środków na podjęcie działalności gospodarcze, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu https://poznan.praca.gov.pl/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osoby-niepelnosprawnej. Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345-718, -702 lub -704.
 
żródło: PUP
następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.