Logowanie:
Logowanie:

Dokumenty

Dokumentacja organizacyjna

Podstawy prawne działania samorządu

Statut Gminy

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

Sprawozdania z działalności wójta i urzędu gminy

Zarządzenia Wójta

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

 

Dokumentacja finansowa

Budżet Gminy i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Sprawozdania z wykonania budżetu

Majątek gminy

 

Dokumentacja Rady Gminy Czerwonak

Rejestr Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy i Projekty Uchwał

Pliki audio z sesji Rady Gminy Czerwonak

 

Dokumenty strategiczne

Strategia rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2012 - 2020
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czerwonak

 

Programy i prognozy

Gminny Program Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na lata 2009-2012

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2013-2016

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Czerwonak na lata 2012-2015

 

Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dostępne TUTAJ

 

Plany

Plany zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Plan gospodarki odpadami na lata 2004 - 2012

Plan gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Czerwonak na lata 2009 - 2012

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Czerwonak na lata 2009 - 2012

Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.