Logowanie:
Logowanie:

 

 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

przedstawiciel: wójt Jacek Sommerfeld

data przystąpienia: 1993 r.

www.zgwrp.org.pl

 

Stowarzyszenie to jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Obecnie Związek zrzesza ponad 550 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich

 

 

 

  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

przedstawiciel: Maria Libera, z-ca: radna Ewa Banaszak

data przystąpienia: 2002 r.

www.sgipw.wlkp.pl

 

Stowarzyszenie tojest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 104 gminy i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Leszno i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

 

 

 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

 

przedstawiciel: sekretarz gminy Joanna Kowalczyk-Chudy

data przystąpienia: 1991r.

www.wokiss.pl

 

Stowarzyszenie to zostało utworzone w 1990r., zrzesza aktualnie 246 gmin i 31 powiatów. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych i radnych, działalność informacyjno-doradczą, informatyzację administracji, współpracę zagraniczną i wdrażanie programów wspomagających procesy zarządzania.

 

 

 

Stowarzyszenie Światowid

 

przedstawiciel: Natalia Waligórska

data przystąpienia: 2009 r.

www.swiatowidlubowo.pl

 

Stowarzyszenie to powstało w 2004 roku z inicjatywy przedsiębiorstw i rolników z gminy Łubowo. Statutowym zadaniem Stowarzyszenia „Światowid” jest działalność na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju i poprawy warunków życia na wsi. W minionych latach Stowarzyszenie podjęło szereg skutecznych działań na rzecz promocji regionu pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Organizowało spotkania informacyjne i szkolenia, świadczyło porady przedsiębiorcom i rolnikom w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Było głównym koordynatorem działań związanych z pilotażowym Programem LEADER+ na obszarze gmin powiatu gnieźnieńskiego i wykazało się dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków na realizowane przez siebie projekty. Stowarzyszenie „Światowid” należy do organizacji prężnie działających na terenie województwa wielkopolskiego i jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – ogólnopolskiego porozumienia organizacji, które współdziałają na rzecz przygotowania polskiej wsi do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.

 

 

 

Stowarzyszenie Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT)

 

 

przedstawiciel: dyrektor CRKF Akwen Piotr Lewicki

data przystąpienia: 2011 r.

www.wot.org.pl

 

Stowarzyszenie p.n. Wielkopolska Organizacja Turystyczna działa od 1 stycznia 2004r. Zrzesza przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Główne cele działania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej: kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie; integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego oraz osób i instytucji zainteresowanych turystycznym rozwojem województwa wielkopolskiego; promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego i koordynacja podejmowanych działań promocyjnych w województwie; nicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju nowych produktów turystycznych; działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów przyjeżdżających do województwa wielkopolskiego oraz wzrostu dochodów z turystyki; prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli samorządów i branży z zakresu turystyki regionalnej; współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 

przedstawiciel: I z-ca wójta Ewa Jedlikowska

data przystąpienia: 2013 r.

www.aglomeracja.poznan.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów jego członków, a w szczególności wspieranie ich rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. Ważne jest również prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego tworzące metropolię.

Aktualnie w skład stowarzyszenia wchodzą: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin powiatu poznańskiego, Szamotuły, Skoki, Śrem i Oborniki.

 

 

 

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

przedstawiciel: wójt Jacek Sommerfeld

data przystąpienia: 2000 r.

www.puszcza-zielonka.pl

 

Związek ten został utworzony w 2000r. Do jego głównych zadań należy:

1) rozwój turystyki, w tym m.in. opracowanie strategii rozwoju turystyki, systemu szlaków rowerowych, map turystyczno-rowerowych, rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic,

2) kompleksowe rozwiązanie i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich,

3) ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Puszczy Zielonki – opracowanie planu ochrony, sprzątanie lasów.

 

Zasady współpracy ze studentami: zobacz

 

 

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 

przedstawiciel: I z-ca wójta Ewa Jedlikowska

data przystąpienia: 2008 r.

www.goap.org.pl

 

Celem związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami i stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu gmin, co daje możliwość bardziej efektywnych działań. Funkcjonowanie związku zwiększa również zdolność pozyskiwania kapitału finansowego na realizację potencjalnych inwestycji tworzących zintegrowany nowoczesny system gospodarki odpadami.

 

 

 

 

Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”

 

 

 

przedstawiciel: I z-ca wójta Ewa Jedlikowska

data przystąpienia: 2007 r.

 

Związek wykonuje zadania w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymywania porządku i czystości w gminach oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”

 

 

przedstawiciel: I z-ca Wójta Ewa Jedlikowska

data przystąpienia: 2000 r.

 

Stowarzyszenie to zostało utworzone w 2000 roku. W jego skład wchodzi 16 samorządów lokalnych zainteresowanych jak najszybszą modernizacją dróg wojewódzkich nr 196, 241 i 247 łączących Poznań z Bydgoszczą oraz drogą krajową nr 11.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.