Logowanie:
Logowanie:

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39 

62-004 Czerwonak

tel. 61 65 44 204

 

Dane do wystawienia faktur:

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

NIP: 777-31-29-484 

Regon: 631258744

 

Nr konta bankowego: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

kancelaria@czerwonak.pl

fax: 61 812 02 70

 

 

Biuro Wójta

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
Wójt gminy Marcin Wojtkowiak 61 65 44 201  
I z-ca wójta Joanna Kowalczyk - Chudy 61 65 44 201  
II z-ca wójta Paweł Glaser 61 65 44 201  
Sekretarz gminy   61 65 44 276
Skarbnik gminy Radosława Wiśniewska 61 65 44 235     
Sekretariat Elżbieta Rogoś 61 65 44 201    

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Karolina Mazurek 61 65 44 239     

 

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Anna Kołodziejczak-Sobczak 61 65 44 216

z-ca kierownika

sprawy administracyjne, remonty

Ewa Dux

61 65 44 214     

rejestr wyborców, zezwolenia na alkohol, kwalifikacja wojskowa Katarzyna Derda 61 65 44 215     
ewidencja ludności, działalność gospodarcza Ewa Dymarska 61 65 44 213    
dowody osobiste Iwona Pawlicka 61 65 44 218 

dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych

Marta Fengler

61 65 44 208     

pozostałe wnioski, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, dowody osobiste Katarzyna Firlej-Adamczak 61 65 44 212
zaopatrzenie, archiwum, BIP, ubezpieczenia Monika Pludra 61 65 44 205
kancelaria Sylwia Zielińska 61 65 44 281
kancelaria Miłosława Staniak 61 65 44 279
obsługa klienta, Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora. budżet obywatelski Emilia Kamińska 61 65 44 282
obsługa klienta, Karta Dużej Rodziny Mariola Pludra  
obsługa klienta, promocja gminy Daria Malinowska 61 65 44 222
punkt informacyjny Marianna Dziabas 61 65 44 204
kierowca, konserwator Tadeusz Szulczewski  

 

 

 

Wydział Księgowości

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
główna księgowa Joanna Smykaj 61 65 44 219

inspektor ds. sprawozdawczości

i analizy

Krzysztof Pluciński 61 65 44 230
księgowanie wydatków,
sprawozdawczość
Halina Imburska 61 65 44 228     
podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów,  sprawozdawczość Virginia Szpot 61 65 44 227     
podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów,  sprawozdawczość Małgorzata Kania 61 65 44 236     
księgowość zarządu, sprawozdawczość Anna Szajer 61 65 44 284     
mandaty, przelewy, rozrachunki, środki trwałe

Anna Basińska

61 65 44 259

księgowanie wydatków,
sprawozdawczość
Natalia Rakowska 61 65 44 289

 

 

Wydział Podatków i Opłat

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Monika Kośmicka-Stachowiak 61 65 44 232     
z-ca kierownika, podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne Mariola Paszkiewicz 61 65 44 280   
środki transportu, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne

Aleksandra Wiśniewska

61 65 44 277     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny           - osoby fizyczne

Monika Skrzypczak 61 65 44 233     
  Elżbieta Sobisiak 61 65 44 234     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny    - osoby fizyczne

Bogumiła Dziedziela 61 65 44 280    

 

 

Kadry i Płace

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kadry Ewa Nowicka 61 65 44 210     
płace Mariola Kuchta 61 65 44 231     

 

 

Wydział Gospodarowania Majątkiem

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Michał Witkowski 61 65 44 257     
zastępca kierownika, służebność przesyłu, zwroty nieruchomości Monika Krzyśka-Raczkowiak 61 65 44 207    
komunalizacja, nabywanie nieruchomości, pierwokup na rzecz Gminy Marek Pludra 61 65 44 255     
użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenia, trwały zarząd    

odszkodowania, umowy najmu-infrastruktura techniczna, służebności gruntowe

Andrzej Szczerbiński 61 65 44 290

regulacje stanów prawnych, sprzedaż nieruchomości i ich zamiany

Elżbieta Pietrowska 61 65 44 254  

opłaty adiacenckie, podziały nieruchomości, rozgraniczenia

Kinga Weron 61 65 44 265
obsługa inwestora, ewidencja mienia, nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa Agnieszka Jakóbczyk 61 65 44 278    

 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Maciej Chorążewicz 61 65 44 258

decyzje o warunkach zabudowy,

procedury planistyczne

Michał Hudak 61 65 44 264 

zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu,

decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego, opiniowanie wstępne projektów podziału

Magdalena Bogucka-Stróżak 61 65 44 209     

procedury planistyczne,

decyzje o warunkach zabudowy

Katarzyna Milczarek 61 65 44 291

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Jamrowska 61 65 44 270
z-ca kierownika ds. dróg Ryszard Kroker 61 65 44 261   
gospodarka komunalna Jolanta Bocheńska 61 65 44 249     
konserwacja zieleni Miłosz Kawała 61 65 44 266     
decyzje środowiskowe, składowisko Julita Sydow 61 65 44 263     
rolnictwo, melioracje, zabytki, psy Marzena Szymańska 61 65 44 245     
utrzymanie dróg Damian Trzaskawka 61 65 44 262
uzgadnianie lokalizacji Alicja Wawrzyniak 61 65 44 247   
gospodarka komunalna Anna Skałecka 61 65 44 260
oświetlenie, reklamy Waldemar Marciniak 61 65 44 271 

 

 

Wydział Infrastruktury

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Staniewska 61 65 44 283

z-ca kierownika, obsługa inwestycji gminnych

Rafał Adamski 61 65 44 267     
obsługa inwestycji gminnych Małgorzata Staszewska 61 65 44 273     
obsługa inwestycji gminnych Aleksandra Maroszek

61 65 44 217    

obsługa inwestycji gminnych Katarzyna Rydlewska 61 65 44 244
obsługa inwestycji gminnych Mieszko Ladorski

61 65 44 275

 

   Straż Gminna i Ochrona PPOŻ

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
Komendant Straży Gminnej Andrzej Cierzyński 61 65 44 298

Gminny Komendant Ochrony PPOŻ,

nadzór nad OSP, BHP

Krzysztof Wojciechowski 61 65 44 211
Patrol Straży Gminnej   601 535 019

 

 

Radca Prawny

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
radca prawny
adwokat
Elżbieta Celichowska
Marek Hnatyszyn
61 65 44 240     
radca prawny Ewa Gąsiorek 61 65 44 240    
bezpłatna pomoc prawna   667 618 434

 

 

Biuro Rady i Sołectw

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Izabela Lesiecka 61 65 44 241     

obsługa Rady Gminy

Kamila Wietrzyńska 61 65 44 242     
obsługa sołectw i osiedli Wiesława Kantorska 61 65 44 229
obsługa Rady Gminy Monika Grzebielucha-Andrusieczko 61 65 44 223

 

 

Biuro Zamówień i Pożytku Publicznego

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
zamówienia publiczne Marlena Zaleśna-Tytyk 61 65 44 256  
zamówienia publiczne Witold Klemm 61 65 44 221
zamówienia publiczne Michał Straburzyński 61 65 44 268

 

 

 

                                                                                           Stanowisko Audytu Wewnętrznego

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
audytor wewnętrzny Joanna Przybylska 61 65 44 246   

 

 

Przedstawiciel Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

dyżury dla klientów w poniedziałek (9:00-17:00) i wtorek (8:00-15:00)

 

   

61 65 44 251

 

 

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Czerwonaku

poniedziałek (9:00-16:30), wtorek-piątek (8:00-15:00)

 

kierownik  

61 22 69 235

sala operacyjna   61 22 69 236Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców: szczegóły

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie – sprawdź

                                                                                                                                                                                                       Zakres obowiązków poszczególnych Wydziałów i Biur – sprawdź

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.