Logowanie:
Logowanie:

Ścieżka im. Augusta Cieszkowskiego została otworzona 12 września 2014 r., jej długość to ok. 11km.

 

Ścieżka rozpoczyna się i kończy przy Szkole Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie. Przy szkole umieszczono tablicę informująca o działalności i dokonaniach Augusta Cieszkowskiego. Ścieżka prowadzi koło kościółka pw. Św.Józefa w Kicinie, następnie przecina łąkę ze strumieniem i torfowiskiem, przechodzi obok Lisiej Góry, dochodzi do historycznego traktu ze starymi lipami, klonami i jesionami, dalej zmienia kierunek ze wschodniego na północny i zbliża się do skrzyżowania dróg. Ponownie obiera kierunek wschodni i aleją ze starymi jabłoniami dochodzi do „Betlejemki” (starej karczmy krytej trzciną, koło pomnikowych dębów i miejsca gdzie pracował stary młyn), wąską dróżką pod górę pnie się do pomnikowej sosny Zygmunta Krasińskiego. Dalej biegnie Aleją Filozofów wzdłuż rzeki Głównej i kieruje się do Mechowa aby "aleją czereśnianą" powrócić do Kicina.

 

 

 

„Duch wielki, serce złote”

 

Działacz narodowy i społeczny, przedstawiciel nurtu narodowego w polskiej filozofii, wielki patriota, poseł w sejmie pruskim (przez 14 lat), przewodniczący Koła Polskiego, długoletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, inicjator powstania Ligi Narodowej Polskiej, członek Centralnej Komisji do spraw wyborczych, założyciel Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie koło Lubonia, mecenas nauki i sztuki, ekonomista, propagator pracy organicznej, twórca religijno - mesjanistycznych traktatów – „Prolegomena zur Historiosophie” i „Ojcze nasz”. Posługiwał się kilkoma językami obcymi i nawiązał współpracę z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Pracował naukowo, publikując dzieła z dziedzin odległych tematycznie (filozofii, historii, ekonomii) w języku niemieckim, francuskim i polskim. Były to profesjonalnie przygotowane opracowania przydatne współczesnym (np. „Uwagi nad obecnym stanem finansów angielskich”, organizacja handlu drzewem i przemysłu leśnego”, „O kredycie i obiegu” i inne).

 

Wygłaszał odczyty na kongresie rolniczym w Berlinie, brał udział w Zjeździe Słowiańskim w Pradze, w kongresie statystyki w Brukseli, prowadził badania archiwalne w Wenecji, dotyczące historii Polski, uczestniczył w obradach I Soboru Watykańskiego.

 

Wspierał tworzenie gospodarstw doświadczalnych oraz stacji badawczych. W 1867 roku założył Kółko Włościańsko - Rolnicze obejmujące dwie parafie: Kicin i Wierzenicę. Przyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim. Po śmierci Karola Marcinkowskiego w 1846 stał się duchowym przywódcą Wielkopolan pod zaborem pruskim. Za zasługi w obronie polskości został w Poznaniu uhonorowany medalem.

 

 

 

 

 

 

opracowanie: Leszek Lesiczka

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.