Eko-Biosfera

Adres: ul. Ogrodowa 46, 62-005 Miękowo

Telefon: 601 081 550, 609 293 203

E-mail: ekobiosfera@op.pl

NIP: 972-102-61-29

REGON: 0

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 8-16

Sob: 8-16

N: 8-16

 

Eko-Biosfera od prawie 20 lat działa na rynku ekologii i inżynierii środowiskowej. W pierwszych latach swojej działalności firma skupiała się na rynku wielkopolskim, aby potem zacząć współpracować z podmiotami gospodarczymi z poza regionu. Przez dwie dekady działalności zdobyła uznanie jako firma godna zaufania, co zaowocowało gronem stałych klientów. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm i instytucji w zakresie ochrony środowiska. Podstawowe obszary działania Eko-Biosfery to: SEKTOR PALIWOWY: - monitoring wód gruntowych, - badania ścieków opadowych i przemysłowych, - badania odpadów, - operaty wodno-prawne dla stacji paliw, - badania hydrogeologiczne, DROGOWNICTWO: - oceny oddziaływania na środowisko, - raporty o stanie środowiska, - operaty wodno-prawne, - monitoring wód podziemnych oraz gruntu, - monitoring emisji fal dźwiękowych w pasie drogi, - operaty akustyczne, - badania hydrogeologiczne BUDOWNICTWO: - rekultywacje gruntów, - badania akustyczne, - badania podłoża torowisk kolejowych, - badania wytrzymałości gruntów PRACE PROJEKTOWO-DOKUMENTACYJNE: - operaty ochrony powietrza atmosferycznego, - operaty wodnoprawne, - raporty oddziaływania na środowisko, - oceny oddziaływania na środowisko, - wykorzystanie rolnicze ścieków, - operaty i opracowania akustyczne, - rekultywacja gruntów PRACE LABORATORYJNE I POMIAROWE przy współpracy z certyfikowanymi jednostkami i rzeczoznawcami: - analizy bakteriologiczne, fizykochemiczne wody, ścieków, osadów, odpadów i gleb - badania podłoża gruntu, - pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, - pomiary i projekty akustyczne Andrzej J.Komorowski