Lista kategorii w: Unijne

 1. Projekty okołodworcowe
 2. Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach
 3. Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie
 4. Dofinansowanie projektu: Myśleć globalnie, działać lokalnie
 5. Projekt e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak
 6. Projekt: Mobilny Urząd
 7. Program FEAD – Pomoc Żywnościowa dla najuboższej ludności
 8. Projekt: Razem Lepiej
 9. Projekt: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania
 10. Budowa pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej, zlokalizowanych na ul. Północnej w Promnicach
 11. Projekt: Cyfrowa Gmina
 12. Myśleć globalnie - działać lokalnie
 13. Dofinansowania na poprawę dostępności urzędu dla osób z niepełnosprawnościami
 14. Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
 15. Projekt: Dostępny samorząd – granty
 16. Projekt: DOSTĘPNOŚĆ PLUS - w urzędach JST województwa wielkopolskiego
 17. Projekt: Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż
 18. Erongo Sustainable Governance LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz odpornych, bezpiecznych i sprzyjających włączeniu społecznemu wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii
 19. Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja
 20. Budowa systemu chłodzenia domu kultury Jutrzenka w Kicinie
 21. Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę
 22. Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
 23. Usługa indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
 24. Ja w Internecie
 25. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak