"KAROLINA" Usługi bhp Karolina Silska

Adres: Ul. J. Piłsudskiego 27b/56, 62-028 Koziegłowy

Telefon: 504 743 596

E-mail: karolinasilska@o2.pl

NIP: 777-265-85-42

REGON: 300900214

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: całodobowo

Sob: całodobowo

N: całodobowo

 

1. Kompleksowa obsługa firm z zakresu bhp, p.poż. oraz dokumentacji kadrowej (tzw. outsourcing) 

2. Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla: pracodawców, osób kierujących pracownikami; pracowników administracyjno-biurowych; pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; pracowników inżynieryjno-technicznych,nauczycieli. Szkolenia z zakresu p.poż. oraz ewakuacji. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia z zakresu haccp. Szkolenia przeprowadzam zarówno u Klienta, jak i w wynajmowanych salach konferencyjnych w dogodnym terminie w formie kursu, instruktażu lub samokształcenia kierowanego.

3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/w drodze oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

4. Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

5. Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

6. Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji (protokoły pokontrolne).

7. Opracowywanie czytelnych i merytorycznych instrukcji bhp i p.poż. na poszczególnych stanowiskach pracy.

8. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przeprowadzanie poglądowych i sprawdzających badań środowiskowych (poziomu natężenia hałasu, wilgotności względnej powietrza, temperatury).

9. Przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (stanowiska komputerowe) na arkuszach kontrolnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami bhp i ergonomii określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

10. Bieżąca pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac, p.poż., dokumentów kadrowych oraz haccp.

11. Stała współpraca z lekarzem medycyny pracy.

12. Inne zagadnienia doradcze np. dotyczące zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej, itp.

13. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

 

Ceny ustalam indywidualnie dostosowując je do potrzeb moich Klientów.