Logowanie:
Logowanie:

Współpraca międzynarodowa

  • UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

 

Nazwa działania/poddziałania:  POIR2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 2.3.3 Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych

Instytucja organizująca konkurs:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zakończenia naboru:30.07.2020 r.

Link do informacji o naborze: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych

Dla kogo: Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem i członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie
i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

W przypadku koordynatora klastra realizującego projekt finansowanie można przeznaczyć na:

- koszty administracyjne i wynagrodzenie dla personelu biorącego udział w projekcie,

- usługi eksperckie, w tym badania rynkowe, audyty, badania ewaluacyjne,

- usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT,

- marketing,

- zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów
i konferencji w celu wsparcia, dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej.

W przypadku członków klastra biorącego udział w projekcie:

- usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych,

- udział w misjach gospodarczych,

- udział w targach w charakterze wystawcy,

- dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,

- promocję marek i produktów.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 - pomoc operacyjna dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych,

- pomoc publiczna dla członka klastra na udział w targach dla członka – do 50% kosztów kwalifikowanych,

- pomoc de minimis dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami - do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych,

- pomoc de minimis dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami - do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych,

- pomoc de minimis dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami - do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 000 000 PLN

Minimalny wkład własny:55% - 65%

 

 

  • ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Nazwa działania/poddziałania:  POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zakończenia naboru: 31.01.2022

Link do informacji o konkursie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow#dokumenty

Dla kogo: MSP, początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat
orazdoświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa
na terenie krajów biorących udział w programie. 

Cel konkursu: Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Co można zyskać uczestnicząc w projekcie?

- comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności
od wybranego kraju),

- możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę
i umiejętności,

- dostęp do specjalistycznej wiedzy,

- budowanie sieci kontaktów i silnych relacji,

- doskonalenie umiejętności językowych.

Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 6 miesięcy. 

Minimalny wkład własny:10%

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.