Cały czas trwają prace w Owińskach w związku z budową nawierzchni na ulicach Poprzecznej, Parkowej i Sportowej. Koszt inwestycji to ponad 2,1 mln złotych.

W piątek Urząd Gminy Czerwonak był czynny krócej niż zwykle. Wszystko ze względu na coroczne obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Straży Gminnej w Czerwonaku wraz z Policją w Czerwonaku rozpoczęły w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy pogadanki dotyczące cyberprzemocy.

Kto odpowiada za dobry stan dróg na terenie naszej gminy? Komu zgłaszać ewentualne problemy, zdarzające się szczególnie zimą?

Od 27 listopada 2017 r. wszystkie podatkowe sprawy można będzie załatwić wyłącznie w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80.

Plenerowe Widowisko Historyczne „Orzeł i Krzyż” ma szansę zdobyć Certyfikat Internautów w prestiżowym konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszą atrakcję turystyczną w Polsce.

Zgodnie z obietnicą wójta Jacka Sommerfelda kontynuujemy spotkania z mieszkańcami w sprawie powstania Kompleksu Edukacyjno-Sportowego na granicy Czerwonaka, Kicina i Koziegłów

Archiwum