Dziesięć drużyn, rywalizacja na dwóch boiskach, walka o każdy centymetr placu gry, mnóstwo emocji i wielu widzów na trybunach. 

Aleksandra Hornik z Gali Sportu Wojskowego wróciła z workiem pełnym tytułów.

22 kwietnia między 9:00, a 15:30 odbędzie się oficjalne otwarcie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Owińskach. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy!!

Rusza czwarta edycja Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest 900 000 zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty do końca kwietnia. 

Urząd Gminy Czerwonak uruchomił program praktyk dla studentów i uczniów szkół policealnych, którzy nie ukończyli 26 lat.

Od kwietnia we wszystkich klasach szkół podstawowych na terenie naszej gminy strażnicy gminni prowadzą pogadanki i pokazy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Niedziela Palmowa to tradycyjny dzień, w którym w Kicinie wystawiane jest Misterium Męki Pańskiej. W tym roku odbyło się ono już po raz dziewiętnasty. 

Strażnicy gminni mają za sobą szkolenie na temat pobierania próbek paleniskowych w ramach czynności kontrolnych.

Archiwum