Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Protokół z przebiegu konsultacji, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 2. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 4. Protokół konsultacji projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok
 6. Konsultacje projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 10. Informacja o wynikach ponownych konsultacji programu współpracy na 2020 r.
 11. Ponowne konsultacje programu współpracy na 2020 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 12. Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2020 rok
 13. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2020 rok
 14. Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy na 2020 r.
 15. Zarządzenie Wójta dotyczące konsultacji projektu uchwały dotyczącego programu współpracy na 2020 rok Gminy
 16. Konsultacje uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 r.