Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2022 Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 2. Zaproszenie na spotkanie robocze w sprawie programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
 3. Protokół z przebiegu konsultacji, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 4. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dot. projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2021
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 6. Protokół konsultacji projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok
 8. Konsultacje projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 12. Informacja o wynikach ponownych konsultacji programu współpracy na 2020 r.
 13. Ponowne konsultacje programu współpracy na 2020 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 14. Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2020 rok
 15. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2020 rok
 16. Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy na 2020 r.