Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2023 roku
 2. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 3. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 6. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2023 r.
 7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 8. Konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2023
 9. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 10. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 11. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 12. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2023 roku.
 13. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 14. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 15. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 16. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok