Wszystkie wpisy w: Konsultacje z NGO

 1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 2. Protokół konsultacji projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok
 4. Konsultacje projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 8. Informacja o wynikach ponownych konsultacji programu współpracy na 2020 r.
 9. Ponowne konsultacje programu współpracy na 2020 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi
 10. Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2020 rok
 11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2020 rok
 12. Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy na 2020 r.
 13. Zarządzenie Wójta dotyczące konsultacji projektu uchwały dotyczącego programu współpracy na 2020 rok Gminy
 14. Konsultacje uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 r.
 15. Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszań propozycji zadań priorytetowych na 2020 r.