Główne Dane Kontaktowe • Urząd Gminy Czerwonak
  ul. Źródlana 39 
  62-004 Czerwonak
  tel. 61 65 44 204

  Urząd Stanu Cywilnego
  i obsługa dowodów osobistych

  ul. Gdyńska 30
  62-004 Czerwonak
  tel. 61 65 44 239 (USC)
  tel. 61 65 44 227 (dowody osobiste)

 • Godziny otwarcia

  poniedziałek: 9:00 - 17:00
  wtorek: 7:30 - 15:00
  środa: 7:30 - 15:00
  czwartek: 7:30 - 15:00
  piątek: 7:30 - 15:00
  sobota-niedziela: nieczynne

  29.03, 31.05, 16.08, 24.12
  Urząd Gminy nieczynny

    • Dane do faktur

  Gmina Czerwonak
  ul. Źródlana 39
  62-004 Czerwonak
  NIP: 777-31-29-484
  Regon: 631258744

 • Nr konta bankowego
  48 1020 4027 0000 1202 1192 8431


Wydziały i Biura


Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
wójt gminy Marcin Wojtkowiak 61 65 44 201
pierwszy zastępca Wójta Paweł Glaser 61 65 44 201
drugi zastępca Wójta Piotr Stańczak 61 65 44 201
sekretarz gminy Joanna Kowalczyk-Chudy 61 65 44 201
skarbnik gminy Adrian Nowak 61 65 44 201
sekretariat Justyna Maćkowiak-Szukalska 61 65 44 201
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Anna Kołodziejczak-Sobczak 61 65 44 216
zastępca kierownika, zaopatrzenie, archiwum, ubezpieczenia Monika Pludra 61 65 44 205
sprawy organizacyjne, upoważnienia i pełnomocnictwa,
informacja publiczna, licencje na przewóz taksówką
Izabela Marcinkowska 61 65 44 206
koordynator Sali Obsługi Klienta, ewidencja ludności,
działalność gospodarcza, udostępnianie danych osobowych
Ewa Dymarska 61 65 44 213
Sala Obsługi Klienta: działalność gospodarcza,
obsługa wniosków urzędowych, zezwolenia na alkohol
Katarzyna Graczyk 61 65 44 248
Sala Obsługi Klienta: ewidencja ludności, działalność gospodarcza,
obsługa wniosków urzędowych, zezwolenia na alkohol
Katarzyna Firlej-Adamczak 61 65 44 212
punkt informacyjny Magdalena Roszak 61 65 44 204
kancelaria Sylwia Zielińska 61 65 44 281
kancelaria Małgorzata Otto 61 65 44 259
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Karolina Mazurek 61 65 44 239
Z-ca kierownika USC Katarzyna Derda 61 65 44 215
dowody osobiste, potwierdzanie
profilu zaufanego
Virginia Szpot 61 65 44 227
dowody osobiste, potwierdzanie
profilu zaufanego
Weronika Sobczak 61 65 44 272
NOWY ADRES Czerwonak, ul. Gdyńska 30
mail: usc@czerwonak.pl
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
główny księgowy Joanna Smykaj 61 65 44 219
zastępca głównego księgowego Natalia Rakowska 61 65 44 289
rozliczenia finansowe, przelewy, środki trwałe Karolina Grencel 61 65 44 237
księgowanie wydatków, sprawozdawczość Lucyna Habelska 61 65 44 228
księgowanie wydatków, sprawozdawczość Agnieszka Sikorska 61 65 44 274
księgowanie dochodów, sprawozdawczość, podatek VAT Małgorzata Kania 61 65 44 236
księgowanie dochodów, sprawozdawczość, podatek VAT Beata Szczeblewska 61 65 44 246
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
planowanie budżetu, sprawozdawczość Elżbieta Rogoś 61 65 44 286
księgowość zarządu, sprawozdawczość Emilia Gajewy 61 65 44 230
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Monika Kośmicka-Stachowiak 61 65 44 232
z-ca kierownika, wymiar podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego – osoby fizyczne
Mariola Paszkiewicz 61 65 44 238
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
– osoby prawne – wymiar, księgowość i windykacja
Bogumiła Dziedziela 61 65 44 280
podatek od środków transportowych, księgowość i windykacja
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie
i opłaty planistyczne
Aleksandra Wiśniewska 61 65 44 277
wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego– osoby fizyczne
Monika Skrzypczak 61 65 44 233
księgowość podatkowa i windykacja zaległości osób fizycznych w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Elżbieta Sobisiak 61 65 44 234
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kadry Dorota Różewicka 61 65 44 208
płace Anna Białachowska 61 65 44 231
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
koordynator biura, służebności gruntowe, służebności przesyłu,
sprawy związane z ogródkami działkowymi
Monika Krzyśka-Raczkowiak 61 65 44 207
ewidencja mienia,  zezwolenia na zakładanie infrastruktury,
umowy najmu – infrastruktura techniczna
Joanna Drozda 61 65 44 282
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Jolanta Dudek-Szymańska 61 65 44 285
regulacje stanów prawnych, sprzedaż nieruchomości i ich zamiany Elżbieta Pietrowska 61 65 44 254
opłaty adiacenckie,wstępne projekty podziału,podziały nieruchomości,
rozgraniczenia
Kinga Weron 61 65 44 265
komunalizacja, nabywanie nieruchomości, pierwokup na rzecz gminy,
trwały zarząd
Michalina Filipiak 61 65 44 255
użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenia Miłosława Staniak 61 65 44 253
zwroty nieruchomości, regulacje terenowo prawne,
nabycia nieruchomości
Jolanta Żak 61 65 44 290
odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, regulacje terenowo-prawne,
spadkobranie
Lidia Dziemieńczuk 61 65 44 257
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Krzysztof Gała 61 65 44 258
z-ca kierownika zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu, opłata planistyczna Magdalena Bogucka-Stróżak 61 65 44 209
decyzje o warunkach zabudowy, procedury planistyczne, decyzje w sprawie
lokalizacji celu publicznego
Joanna Dimke 61 65 44 291
procedury planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje w sprawie
lokalizacji celu publicznego
Karolina Nowak 61 65 44 264
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt

decyzje środowiskowe, monitoring składowiska,
dotacje na usuwanie azbestu,
dotacje na wymianę źródeł ciepła

Julita Sydow 61 65 44 263
ochrona zwierząt domowych i gospodarskich,
melioracje, zabytki, geologia,
gospodarka wodna i ściekowa, 
dotacje udzielane w ramach programu Czyste powietrze
Marzena Szymańska 61 65 44 245
mała retencja, ochrona zwierząt, baza CEEB,
czujniki smogowe, dotacje udzielane
w ramach programu Czyste powietrze,
dotacje na zakup zbiornika na deszczówkę
Alina Ptak 61 65 44 224
mała retencja, zezwolenia na odbiór i transport
nieczystości ciekłych, kontrola nieruchomości
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków
Joanna Pasoń 61 65 44 235
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Ryszard Kroker 61 65 44 261 
oświetlenie dróg Krzysztof Białas 61 65 44 288 
decyzje na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym, decyzje na zjazdy na
drogi gminne, kanalizacja deszczowa
Joanna Łyskawa 61 65 44 284 
utrzymanie dróg gminnych, oznakowanie dróg gminnych, tymczasowe i stałe organizacje ruchu Maria Wawrzyniak 61 65 44 247
nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa, zajęcie pasa drogowego, reklamy,
komunikacja zbiorowa
Agnieszka Jakóbczyk 61 65 44 278
podinspektor Agata Bosy 61 65 44 247
podinspektor Dominika Multan 61 65 44 262
alarmowy e-mail - zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego awarie.oswietlenie@czerwonak.pl  
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Staniewska 61 65 44 283
z-ca kierownika, obsługa inwestycji gminnych Rafał Adamski 61 65 44 267
obsługa inwestycji gminnych Joanna Skrobała 61 65 44 273
obsługa inwestycji gminnych Aleksandra Maroszek 61 65 44 217
obsługa inwestycji gminnych Katarzyna Rydlewska 61 65 44 244
obsługa inwestycji gminnych Mieszko Ladorski 61 65 44 275
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Izabela Lesiecka 61 65 44 241
609 479 138
zastępca kierownika Kamila Wietrzyńska 61 65 44 242
obsługa sołectw i osiedli Wiesława Kantorska 61 65 44 229
obsługa Rady Gminy Czerwonak Monika Grzebielucha-Andrusieczko 61 65 44 223
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
zamówienia publiczne Anna Chmielina 61 65 44 268
zamówienia publiczne Katarzyna Karpińska  61 65 44 256
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Magdalena Witkowska 61 65 44 222
zastępca kierownika Danuta Nowakowska 61 65 44 220
promocja gminy Justyna Konińska 61 65 44 250
Czerwonacki Budżet Obywatelski, promocja gminy Dagmara Krakówka 61 65 44 276
strona internetowa, promocja gminy Anna Wieczorek 61 65 44 210
redakcja biuletynu „I Wiesz Więcej” Barbara Wicher iwieszwiecej@gmail.com

 

 

Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Bernard Kimel 61 65 44 249
zastępca kierownika Marlena Łochyńska 61 65 44 293
gminne programy profilaktyczne Bernadeta Szulczewska 61 65 44 294
gminne programy profilaktyczne Karolina Fortuniak 61 65 44 221
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
audytor wewnętrzny Krzysztof Dworczak 61 65 44 246
kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza i nadzór właścicielski Dominika Kimel 61 65 44 240
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
ochrona danych osobowych Tomasz Surdyk iodo@czerwonak.pl
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Łukasz Waraczewski 61 22 69 235
sala operacyjna   61 22 69 236

 

Siedziba:

ul. Gdyńska 53
62-004 Czerwonak (budynek dworca kolejowego na stacji Czerwonak)

Godziny urzędowania: poniedziałek 9.00-16.30, wtorek-piątek 8.00-15.00

 

Opłatę komunikacyjną należy uiszczać na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Poznaniu: nr konta 77103012470000000034916241

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto bankowe Urzędu Gminy Czerwonak: nr konta 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
koordynator ds. dostępności Monika Pludra 61 65 44 205
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
komendant Straży Gminnej Bartłomiej Kucharski 532 851 311
patrol Straży Gminnej - zgłoszenia   601 535 019
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik, pożytek publiczny Katarzyna Radecka 61 65 44 225
obsługa inwestora, reklama w biuletynie „I Wiesz Więcej” Marta Dahms 61 65 44 252
pożytek publiczny, współpraca z NGO Hubert Łaganowski 61 65 44 218
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Anna Skałecka 61 65 44 260
gospodarka komunalna
Magdalena Wodnicka
61 65 44 269
wycinka drzew, konserwacja zieleni Małgorzata Marszałek - Szymczak 61 65 44 266
gospodarka komunalna, konserwacja zieleni Aurelia Jabłońska 61 65 44 251
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
Główny Specjalista Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Koordynator Zespołu Grzegorz Pytlak 61 65 44 202
Rejestracja na potrzeby prowadzenie ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
obsługa administracyjna - logistyczna
Anna Pacholska 532 851 314
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
BHP/Komendant p/poż Krzysztof Wojciechowski 61 65 44 211
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
gospodarka odpadami Michał Giełdon 532 851 323
gospodarka odpadami Robert Cheliński 532 851 322
gospodarka odpadami Monika Walczak 532 851 325
gospodarka odpadami Patryk Kubiak 532 851 324
gospodarka odpadami Ewelina Zatorska 532 851 327
gospodarka odpadami Weronika Kusz 532 851 326
Zakres Obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
Koordynator biura,
obsługa administracyjna
Joanna Och 61 65 44 292
Informatyk Marek Wróblewski 532 851 338
Informatyk Tomasz Sobolewski 532 851 339


Formularz Kontaktowy