Logowanie:
Logowanie:

AQUANET S.A. ogłosił program podłączeń do sieci kanalizacyjnej!

Szanowni Mieszkańcy!                                   

Staraniem Gminy Czerwonak, pozostałych Akcjonariuszy spółki AQUANET S.A. oraz spółki AQUANET S.A ogłoszony został Program podłączeń do sieci kanalizacyjnej: Podłączenie do kanalizacji sanitarnej za 1950,00 zł brutto”  Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyniosła efekt w postaci wyłączenia z użycia wielu szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, Państwa oczekiwaniami i wnioskami, AQUANET S.A. po raz kolejny zaproponował możliwość podłączenia do sieci na specjalnych warunkach i w atrakcyjnej cenie.

 

Przygotowana została specjalną oferta dla mieszkańców. Jej szczegóły przedstawia załączona ulotka informacyjna.

 

 
 

Chcąc uczynić program maksymalnie dostępnym i jak najprostszym, opracowany został wniosek, który wystarczy wypełnić i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta AQUANET S.A. lub wysłać drogą internetową na adres: techniczny@aquanet.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 października 2019.  Całą resztą zajmą się już pracownicy tej spółki, którzy dokonają weryfikacji i pokierują całym procesem. Osoby spełniające kryteria określone w ulotce informacyjnej zostaną zakwalifikowane do realizacji podłączenia, które również kompleksowo przeprowadzi AQUANET S.A.

 

 

Przy tej okazji przypominamy o obowiązku podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej posesji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kanałów, wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.). Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje wójt gminy, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438). Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko i wyłącznie w przypadku nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy Państwa do przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej. Przypominamy, że przyłączenie posesji do kanalizacji to wiele korzyści zarówno dla właściciela jak i środowiska naturalnego:

 

1.  Ścieki w sposób bezpieczny dla środowiska odprowadzane są do oczyszczalni ścieków.

2. Wyeliminowane zostaje ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ryzyko to istnieje w przypadku starych, nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz niewłaściwie użytkowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

3.  Kanalizacja sanitarna to również wygoda i oszczędność czasu właściciela posesji. Nie trzeba pamiętać o zleceniu wywozu nieczystości ciekłych, ani nerwowo czekać na wywóz, gdy zbiornik bezodpływowy jest już pełen.

4.  Oszczędności – korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest znacznie tańsze niż wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do skorzystania z Programu i złożenia wniosku!

 

 

 

 wniosek_1.pdf

 

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.