Logowanie:
Logowanie:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji szkolenia sportowego wśród dyscyplin sportowych (z wyłączeniem zadań wspieranych w ramach konkursów organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) dla dorosłych z terenu Gminy Czerwonak

http://bip.czerwonak.pl/public/get_file_contents.php?id=25942

Archiwum

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.