Na podstawie Uchwały nr 432/XLIX/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2018 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane formularze wniosków.

Poniżej przedstawiamy zarządzenie Wójta Jacka Sommerfelda w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak.

W dniu 22 marca 2018 r. Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 430/XLIX/2018 w sprawie podziału Gminy Czerwonak na okręgi wyborcze.

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2016-2023 rozpoczną się 11 kwietnia i potrwają do 16 kwietnia.

Sesja Rady Gminy Czerwonak zaplanowana na 19 kwietnia 2018 roku została przeniesiona na 20 kwietnia (piątek). Początek sesji o godznie 9:00.

Dyżur przewodniczącego Rady gminy Czerwonak zaplanowany na 26 marca 2018 roku został przeniesiony na 29 marca 2018 roku w godzinach 13:00-15:00.

Archiwum