Logowanie:
Logowanie:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji oraz projektów drogowych, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czerwonak. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 

Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów zadań drogowych, realizowanych przez Urząd Gminy Czerwonak:

- Na stronie internetowej Gminy Czerwonak, zakładka „Konsultacje dot. dróg”, na okres dwóch tygodni umieszczony zostanie plan sytuacyjny koncepcji lub projektu zadania drogowego.

- W przeciągu 2 tygodni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej planu sytuacyjnego, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje uwagi dotyczące koncepcji lub projektu zadania drogowego, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego dokumentacje techniczne dróg rafal.adamski@czerwonak.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

- Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez inwestora oraz przez projektanta realizującego dane zadanie.

- Przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do dokumentacji technicznej.

- Po wprowadzeniu przez projektanta zadania zaakceptowanych zmian, w zakładce „Konsultacje dot. dróg” na stronie internetowej, opublikowana zostanie ostateczna wersja planu sytuacyjnego dla danego zadania drogowego.

 

Rafał Adamski

Wydział Infrastruktury

Lista aktualnie opublikowanych projektów:

 

18-09-2017  Projekt budowy ul. Rolnej w Kicinie

 

Lista zakończonych konsultacji wraz z podsumowaniem:

 

01. Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Lipowej w Potaszach na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Jodłowej

02. Projekt budowy ul. Działkowej w Czerwonaku na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłużenia ul. Zdroje oraz ul. Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingami przy Urzędzie Gminy

03. Projekt remontu ul. Nowej w Czerwonaku

04. Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie

05. Projekt budowy II odcinka ul. Zagórze w Czerwonaku

06. Koncepcje budowy ulic: Ogrodowej, Świerczewskiego (od ul. Ogrodowej do ul. Zielonej), Poprzecznej, Kwiatowej, Sadowej i Warzywnej w Bolechowie Osiedlu

07. Koncepcja budowy ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej

08. Projekt budowy chodnika na ul. Dworcowej w Owińskach

09. Projekt budowy chodnika w ulicach Poligonowej i Parkowej w Bolechowie

10. Koncepcja budowy ulic Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej w Promnicach

11. Koncepcja budowy ul. Dębowej w Dębogórze

12. Projekt budowy ul. Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej

13. Koncepcja budowy ul. Suchej w Czerwonaku

14. Koncepcja budowy ulic: Słowackiego i Stokrotkowej w Miękowie

15. Koncepcja budowy ul. Rolnej w Kicinie

16. Koncepcja budowy ul. Podgórnej w Czerwonaku

17. Projekt budowy ulic: Sosnowej, Świerkowej i Jodłowej w Promnicach

18. Koncepcja budowy ul. Okrężnej w Kicinie na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Fabrycznej

19. Koncepcja budowy ul. Swarzędzkiej w Kicinie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej

20. Koncepcja budowy ulic Suchej i Wodnej w Kicinie

21. Koncepcja budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku

22. Projekt budowy ulic: Ogrodowej, Poprzecznej i Świerczewskiego (od ul. Ogrodowej do ul. Zielonej) w Bolechowie Osiedlu

23. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku

24. Projekt budowy chodnika na ul. Okrężnej w Kicinie (od ul. Poznańskiej do ul. Swarzędzkiej)

25. Koncepcja budowy ulic Ogrodowej i Okrężnej w Miękowie

26. Koncepcja budowy ulic Północnej i Południowej w Promnicach

27. Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej w Bolechowie na odcinku od ul. Kasztanowej do granicy gminy

28. Koncepcja budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku (opracowana w 2008 roku)

29. Projekt budowy połączenia drogowego od skrzyżowania ulic Źródlanej i Zdroje w Czerwonaku do ul. Nowe Osiedle w Kicinie

30. Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Gdyńskiej na odcinku od elewatora w Czerwonaku do ul. Kolejowej w Miękowie

31. Projekt budowy ulic Suchej i Wodnej w Kicinie

32. Koncepcja budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach

Archiwum

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.