Logowanie:
Logowanie:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji oraz projektów drogowych, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czerwonak. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 

Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów zadań drogowych, realizowanych przez Urząd Gminy Czerwonak:

- Na stronie internetowej Gminy Czerwonak, zakładka „Konsultacje dot. dróg”, na okres dwóch tygodni umieszczony zostanie plan sytuacyjny koncepcji lub projektu zadania drogowego.

- W przeciągu 2 tygodni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej planu sytuacyjnego, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje uwagi dotyczące koncepcji lub projektu zadania drogowego, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego dokumentacje techniczne dróg rafal.adamski@czerwonak.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

- Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez inwestora oraz przez projektanta realizującego dane zadanie.

- Przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do dokumentacji technicznej.

- Po wprowadzeniu przez projektanta zadania zaakceptowanych zmian, w zakładce „Konsultacje dot. dróg” na stronie internetowej, opublikowana zostanie ostateczna wersja planu sytuacyjnego dla danego zadania drogowego.

 

Rafał Adamski

Wydział Infrastruktury

Lista aktualnie opublikowanych projektów:

 

22-08-2018  Projekt przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach - etap II

03-12-2018 Projekt budowy ulicy Rolnej w Kicinie

 

Lista zakończonych konsultacji wraz z podsumowaniem:

 

01. Koncepcja budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku

02. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku

03. Koncepcja budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach

04. Projekt budowy ulic Ogrodowej i Zacisze w Miękowie

05. Projekt budowy ul. Leśnej w Mielnie

06. Projekt przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach - etap I

07. Projekt budowy ulicy Marysieńki w Czerwonaku

08. Projekt budowy ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku

09. Projekt budowy ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie

10. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku

11. Projekt budowy ulicy Łąkowej w Czerwonaku

12. Projekt budowy ulic Sosnowej i Jaworowej w Potaszach

13. Projekt budowy ulicy Cysterek w Owińskach

14. Projekt budowy ulic Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej w Bolechówku

15. Projekt budowy ulicy Leśnej w Bolechowie

16. Projekt budowy ulic Cisowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Bolechówku

Archiwum

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.