Logowanie:
Logowanie:

Biuro Rady i Sołectw

Urząd Gminy, ul. Źródlana 39, Czerwonak
pokój 107 i 108/ I piętro

Izabela Lesiecka (kierownik), tel. 61 65 44 241

Monika Grzebielucha-Andrusieczko (obsługa Rady Gminy), tel. 61 65 44 223

Kamila Wietrzyńska (obsługa Rady Gminy), tel. 61 65 44 242

Wiesława Kantorska (obsługa sołectw i osiedli), tel. 61 65 44 229 

 

Imienne wykazy głosowań radnych zamieszczane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Sesje Rady Gminy Czerwonak/rok/sesja Rady Gminy Czerwonak/głosowanie - sprawdź

Informacje związane z Radą Gminy Czerwonak w kadencji 2018-2023 – sprawdź

Sesje Rady Gminy Czerwonak w kadencji 2018-2023 – sprawdź 

Nagrania sesji Rady Gminy Czerwonak – sprawdź 

Komunikaty Biura Rady i Sołectw – sprawdź
Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Czerwonak - sprawdź

Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Czerwonak- sprawdź

 

 

Wojciech Skrzekut

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek doraźnej Komisji Statutowej

Przedstawiciel Gminy Czerwonak w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Przewodniczący Zarządu Osiedla Przylesie w Czerwonaku

 

tel. 661 809 006

wojciech.skrzekut@radny.czerwonak.pl

 

Dyżur:

każdy ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 15.00-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Anita Banaszak

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czerwonak

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 693 081 437

anita.banaszak@radny.czerwonak.pl

 

Dyżur:

każdy trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 15.30-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Łukasz Zarzycki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Przedstawiciel Gminy Czerwonak w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

 

tel. 602 425 929

lukasz.zarzycki@radny.czerwonak.pl

 

Dyżur:

każdy drugi poniedziałek miesiąca, godz. 15.00-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Agnieszka Dudziak

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnego w Koziegłowach

 

tel. 535 111 004

agnieszka.dudziak@radny.czerwonak.pl

 

Edyta Godawa

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 697 109 791

edyta.godawa@radny.czerwonak.pl

 

Beata Gryska

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Sołtys sołectwa Bolechowo-Osiedle

 

tel. 669 977 740

beata.gryska@radny.czerwonak.pl

 

Zbigniew Hornik

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 782 813 615

zbigniew.hornik@radny.czerwonak.pl

 

Jaromir Korta

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 609 419 858

jaromir.korta@radny.czerwonak.pl

 

Hanna Kościelska

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

 

tel. 603 653 701

hanna.koscielska@radny.czerwonak.pl

 

Roman Król

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 603 855 699

roman.krol@radny.czerwonak.pl

 

Robert Maciejewski

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek doraźnej Komisji Statutowej

 

Członek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

 

tel. 577 044 433

robert.maciejewski@radny.czerwonak.pl

 

Przemysław Maćkowiak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

 

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

 

tel. 604 979 978

przemyslaw.mackowiak@radny.czerwonak.pl

 

Sławomir Olejniczak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 782 235 598

slawomir.olejniczak@radny.czerwonak.pl

 

Grzegorz Parszuto

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 501 316 997

grzegorz.parszuto@radny.czerwonak.pl

 

Jolanta Poznańska

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Sołtys sołectwa Miękowo

 

tel. 660 704 166

jolanta.poznanska@radny.czerwonak.pl

 

Gabriela Przyczyna

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek doraźnej Komisji Statutowej

Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 722 139 195

gabriela.przyczyna@radny.czerwonak.pl

 

Jan Skrzypek

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 607 520 296

jan.skrzypek@radny.czerwonak.pl

 

Jacek Sommerfeld

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek doraźnej Komisji Statutowej

Przewodniczący Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 515 648 265

jacek.sommerfeld@radny.czerwonak.pl

 

Helena Stachowiak

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek doraźnej Komisji Statutowej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Sołtys sołectwa Kicin

 

tel. 518 593 379

helena.stachowiak@radny.czerwonak.pl

 

Karolina Wasilewska-Waligórska

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 694 235 194

karolina.wasilewska@radny.czerwonak.pl

 

Jakub Wojtkowiak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 697 588 688

jakub.wojtkowiak@radny.czerwonak.pl

 

 

 

HARMONOGRAM KOMISJI 
2019 R.

komisje:
http://pbip.czerwonak.pl/public/?id=176998

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień uwagi
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 10 14 14 11 16 13 przerwa urlopowa 22 12 10 14 12 czwartek    godz. 8:30
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
11 15 15 12 17 14 23 13 11 15 13 piątek     godz. 8:30
Komisja Rewizyjna 11 15 15 12 17 14 23 13 11 15 13 piątek     godz. 10:00
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska  14 18 18 15 20 17 26 16 14 18 16 poniedziałek   godz. 14:00
Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 15 19 19 16 21 18 27 17 15 19 17 wtorek   godz. 8:30
Komisja Budżetu i Finansów 16 20 20 17 22 12 28 18 16 20 18 środa        godz. 9:00

 

                                                

HARMONOGRAM SESJI I DYŻURÓW W 2019 R. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
SESJA                                          czwartek, godz. 9:00 17 21 21 18 23 19 (środa godz. 14:00, sesja absolutoryjna) przerwa wakacyjna 29 19 17 21 19
DYŻUR                  WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY ŁUKASZA ZARZYCKIEGO                            drugi poniedziałek miesiąca      godz. 15:00-17:00 14 11 11 8 13 10 przerwa wakacyjna 12 9 14 4 9
DYŻUR                    WICEPRZEWODNICZĄCEJ RADY ANITY BANASZAK            trzeci poniedziałek miesiąca    godz. 15:30-17:00 21 18 18 15 20 17 przerwa wakacyjna 19 16 21 18 16
DYŻUR                      PRZEWODNICZĄCEGO RADY WOJCIECHA SKRZEKUTA    ostatni poniedziałek miesiąca  godz. 15:00-17:00 28 25 25 29 27 24 przerwa wakacyjna 26 30 28 25 30

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.