Logowanie:
Logowanie:

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39 

62-004 Czerwonak

tel. 61 65 44 204

 

Dane do wystawienia faktur:

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

NIP: 777-31-29-484 

Regon: 631258744

 

Nr konta bankowego: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

kancelaria@czerwonak.pl

fax: 61 812 02 70

 

 

Biuro Wójta
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
Wójt gminy Jacek Sommerfeld 61 65 44 201  
I z-ca wójta Waldemar Flugel 61 65 44 201  
II z-ca wójta Janusz Andrzejewski 61 65 44 201  
Sekretarz gminy Mariola Landowska 61 65 44 276
Skarbnik gminy  Radosława Wiśniewska 61 65 44 235     
Sekretariat Elżbieta Rogoś 61 65 44 201    

 

 

Urząd Stanu Cywilnego
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Karolina Mazurek 61 65 44 239     

 

 

Wydział Administracyjny
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Anna Kołodziejczak-Sobczak 61 65 44 216

z-ca kierownika

sprawy administracyjne, remonty

Ewa Dux

61 65 44 214     

rejestr wyborców, zezwolenia na alkohol Katarzyna Derda 61 65 44 215     
ewidencja ludności, działalność gospodarcza Ewa Dymarska 61 65 44 213    
dowody osobiste - przyjmowanie wniosków Iwona Pawlicka 61 65 44 218 

dowody osobiste - wydawanie,

udostępnianie danych osobowych

Marta Fengler

61 65 44 208     

  Katarzyna Firlej-Adamczak 61 65 44 212
zaopatrzenie, archiwum, BIP Monika Pludra 61 65 44 205
archiwum i kancelaria Beata Łowicka 61 65 44 279
kancelaria Sylwia Zielińska 61 65 44 281
BHP Krzysztof Wojciechowski 61 65 44 211
starszy informatyk, administrator sieci Dariusz Sobolewski 61 65 44 292
punkt informacyjny, biuro podawcze Miłosława Staniak 61 65 44 204

 

 

Biuro Obsługi Klienta
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
promocja gminy, obsługa klienta Hubert Binarsch 61 65 44 222
promocja gminy, obsługa klienta Jakub Szymczak 61 65 44 252
obsługa klienta, Karta Seniora, Rada Seniorów Emilia Kamińska 61 65 44 282
obsługa klienta, 500 Plus, Karta Dużej Rodziny Mariola Pludra 61 65 44 220

 

 

Wydział Księgowości
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
główna księgowa Joanna Smykaj 61 65 44 219

inspektor ds. sprawozdawczości

i analizy

Krzysztof Pluciński 61 65 44 230
księgowanie wydatków,
sprawozdawczość
Halina Imburska 61 65 44 228     
księgowość zarządu,
sprawozdawczość
Virginia Szpot 61 65 44 227     
podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów,  sprawozdawczość Małgorzata Kania 61 65 44 236     
księgowanie wydatków, sprawozdawczość, podatki Anna Szajer 61 65 44 284     
mandaty, przelewy, rozrachunki, środki trwałe

Anna Basińska

61 65 44 259

podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów,  sprawozdawczość Natalia Rakowska 61 65 44 289

 

 

Wydział Podatków i Opłat
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Monika Kośmicka-Stachowiak 61 65 44 232     
z-ca kierownika, podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne Mariola Paszkiewicz 61 65 44 280   
podatek - środki transportu, opłata od posiadania psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne

Halina Walasz

61 65 44 277     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny           - osoby fizyczne

Monika Skrzypczak 61 65 44 233     
  Elżbieta Sobisiak 61 65 44 234     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny    - osoby fizyczne

Jolanta Koch 61 65 44 280

 

 

Kadry i Płace
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kadry Ewa Nowicka 61 65 44 210     
płace Mariola Kuchta 61 65 44 231     

 

 

Wydział Gospodarowania Majątkiem
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Michał Witkowski 61 65 44 257     
zastępca kierownika Monika Krzyśka-Raczkowiak 61 65 44 207    
odszkodowania, komunalizacja, wykup gruntów Marek Pludra 61 65 44 255     
użytkowanie wieczyste, dzierżawy Jadwiga Gryka 61 65 44 253     

odszkodowania, opłaty adiacenckie,

regulacje stanów prawnych nieruchomości 

Andrzej Zawadka 61 65 44 278     

ewidencja mienia komunalnego,

sprzedaż nieruchomości i lokali komunalnych

Elżbieta Pietrowska 61 65 44 254  

nazewmictwo ulic, numeracja posesji,

podziały nieruchomości

Kinga Weron 61 65 44 265
obsługa inwestora    

 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Maciej Chorążewicz 61 65 44 258

decyzje o warunkach zabudowy,

procedury planistyczne

Michał Hudak 61 65 44 264 

zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu,

decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego, opiniowanie wstępne projektów podziału

Magdalena Bogucka-Stróżak 61 65 44 209     

procedury planistyczne,

decyzje o warunkach zabudowy

Katarzyna Misiołek 61 65 44 291

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Jamrowska 61 65 44 270
z-ca kierownika ds. dróg Ryszard Kroker 61 65 44 261   
gospodarka komunalna Jolanta Bocheńska 61 65 44 249     
konserwacja zieleni Miłosz Kawała 61 65 44 266     
decyzje środowiskowe, składowisko Julita Sydow 61 65 44 263     
rolnictwo, melioracje, zabytki, psy Marzena Szymańska 61 65 44 245     
utrzymanie dróg Damian Trzaskawka 61 65 44 262
uzgadnianie lokalizacji Alicja Wawrzyniak 61 65 44 247   
gospodarka komunalna Anna Skałecka 61 65 44 260
oświetlenie, reklamy Waldemar Marciniak 61 65 44 271 

 

 

Wydział Infrastruktury
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Staniewska 61 65 44 283

z-ca kierownika, obsługa inwestycji gminnych

Rafał Adamski 61 65 44 267     
obsługa inwestycji gminnych Małgorzata Staszewska 61 65 44 273     
obsługa inwestycji gminnych Aleksandra Maroszek

61 65 44 217    

obsługa inwestycji gminnych Katarzyna Rydlewska 61 65 44 244
obsługa inwestycji gminnych Mieszko Ladorski

61 65 44 275

Stanowisko ds. Obsługi Inwestora i Funduszy Europejskich

 
pozyskiwanie funduszy europejskich    

 

                                                                                                                                                                                                              Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
komendant, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Mirosław Stróżyński 722 323 289

Gminny Komendant Ochrony PPOŻ,

nadzór nad OSP

Krzysztof Wojciechowski 61 65 44 250    
patrol   601 535 019

 

 

Radca Prawny
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
radca prawny Elżbieta Celichowska 61 65 44 240     
adwokat Barbara Klimczyk 61 65 44 240

 

 

Biuro Rady i Sołectw
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Izabela Lesiecka 61 65 44 241     

obsługa Rady Gminy

Kamila Wietrzyńska 61 65 44 242     
obsługa sołectw i osiedli Wiesława Kantorska 61 65 44 229

 

 

Wydział Organizacyjny Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Marlena Zaleśna-Tytyk 61 65 44 256  
zamówienia publiczne Witold Klemm 61 65 44 221
stanowisko ds. pożytku publicznego    
stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego Joanna Sikora-Bzdzikot 61 65 44 272
  Michał Straburzyński 61 65 44 268

 

 

Stanowisko Audytu Wewnętrznego
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
audytor wewnętrzny Joanna Przybylska 61 65 44 246    

 

 

Przedstawiciel Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

dyżury dla klientów w poniedziałek (9:00-17:00) i wtorek (8:00-15:00)

 

Mateusz Kazimierczak 506 422 942

61 65 44 251

 

    

 

Niedodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

dyżury:

- w siedzibie Urzędu Gminy - środa w godzinach 11:00-15:00

- w siedzibie Straży Gminnej (os. Leśne 16 w Koziegłowach) - poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 14:00-18:00 oraz w piątek w godzinach 11:00-15:00

Kontakt: Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu tel. 667 618 434 (godz. 9.00-16.00)

Dla kogo nieodpłatna pomoc i co obejmuje? Szczegóły TUTAJ.

    

 
radca prawny dla mieszkańców  

61 65 44 293

 

                                                                                                                                                                                                       Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie – sprawdź

                                                                                                                                                                                                       Zakres obowiązków poszczególnych Wydziałów i Biur – sprawdź

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.