Logowanie:
Logowanie:

Gmina Czerwonak na 17stym miejscu w ogólnopolskim rankingu gmin wiejskich!

Z przyjemnością informujemy, że gmina Czerwonak zajęła 17ste miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" wsród gmin wiejskich!

 

Znaleźliśmy się w pierwszej 20 na 1548 pozycji! To duży skok, biorąc pod uwagę ubiegłoroczne 415 miejsce w rankingu.

 

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.   

 

 

 

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2019 to około 50 wskaźników:

 

- w kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa oceniane są wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,  efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego,

- w kategorii „trwałość społeczna” oceniane są te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Pod uwagąę brane są zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymaga dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi),

- w kategorii trwałość środowiskowa kładziony jest nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu,

- w czwartej kategorii  sprawdzana jest jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami. 

 

 

 

 
 

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.